SĪKDATNES POLITIKA


2024 gads

Pakalpojums

Cena par tonnu ar DRN, bez PVN 21%
Sadzīves atkritumu apglabāšana no 01.01.2024 – 31.12.2024 127,51 EUR
Pārējie atkritumi
no 01.01.2024 – 31.12.2024
148,35 EUR

Izlietotā iepakojuma
(stikla, PET, skārda, papīra / kartona iepakojums) pieņemšana

no 01.01.2024 – 31.12.2024

0,00 EUR (par velti no fiziskam personam)

Bīstamo atkritumu apglabāšana

no 01.01.2024 – 31.12.2024

153,35 EUR

 

2023 gads

Pakalpojums

Cena par tonnu ar DRN, bez PVN 21%
Sadzīves atkritumu apglabāšana no 01.01.2023 – 31.07.2023 70,86 EUR
Sadzīves atkritumu apglabāšana no 01.08.2023 – 31.12.2023 115,35 EUR
Pārējie atkritumi
no 01.01.2023 – 31.07.2023
119,39 EUR
Pārējie atkritumi
no 01.08.2023 – 31.12.2023

133,35 EUR

Izlietotā iepakojuma
(stikla, PET, skārda, papīra / kartona iepakojums) pieņemšana

01.01.2023 – 31.12.2023

0,00 EUR (par velti)

Bīstamo atkritumu apglabāšana

01.01.2023 – 31.12.2023

138,35 EUR
  • “Par aktualizētajiem SIA "AADSO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” no 2024.gada

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN144D11122023%20AADSO_Padomes_lemums_tarifu%20piemerosana.pdf