SĪKDATNES POLITIKA


Pakalpojums Cena par tonnu ar DRN, bez PVN 21%
Sadzīves atkritumu apglabāšana no 01.01.2021 – 31.12.2021 56,19 EUR
Sadzīves atkritumu apglabāšana no 01.01.2022 – 31.12.2022 63,53 EUR
Pārējie atkritumi
no 01.01.2021 – 31.12.2021
89,39 EUR
Pārējie atkritumi
no 01.01.2022 – 31.12.2022

104,39 EUR
Izlietotā iepakojuma
(stikla, PET, skārda, papīra / kartona iepakojums) pieņemšana
0,00 EUR (par velti)
Bīstamo atkritumu apglabāšana 109,39 EUR