SĪKDATNES POLITIKA


 

Iedzīvotāju ievērībai!

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) informē, ka no 2020. gada 2. janvāra rēķini par uzņēmuma pakalpojumiem ir nodrošināti ar svītrkodu, kas ļauj klientiem apmaksāt uzņēmuma pakalpojumus:

1) SIA MAXIMA Latvija veikalu tīkla veikalos. Pakalpojuma cena EUR 0.59

2) SIA Firma Madara 89 piecos Daugavpils veikalos :

top! - 18.novembra iela 372
top! - Nometņu iela 9/11
top! - Gaismas iela 12
top! - Malu iela 5
mini top! - Lielā iela 264A

Pakalpojuma cena EUR 0.50


3)
SIA REITAN CONVENIENCE LATVIA (NARVESEN) tirdzniecības vietās
Pakalpojuma cena 0.60 EUR

Vairāk informācijas šeit

4) SIA LENOKA (Mego). Pakalpojuma cena EUR 1.00. Ar klienta karti EUR 0.50

 


 

 

Ar 1. augustu tiks palielināts sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā “Cīnīši”

Sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes palielināšanu no 2023. gada sākuma, pavasarī SIA “AADSO”, kas apsaimnieko sadzīves atkritumu poligonu “Cīnīši” un tai skaitā savāc un izved uz šo poligonu sadzīves atkritumus Daugavpils un Augšdaugavas novada teritorijās, iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izvērtēšanai jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. SPRK to ir izskatījusi un pieņēmusi lēmumu, ka no 2023. gada 1. augusta tarifam ir jāpieaug līdz 115,35 EUR/t līdzšinējo 70,86 EUR/t (bez PVN).
“Dabas resursu nodokļa (DRN) likmi valsts palielina katru gadu. Turklāt, šogad pēc Valsts vides dienesta lēmuma kardināli tika mainīta poligonā ievesto sadzīves atkritumu šķirošanas procesa gaitā iegūtā tehniskā komposta proporcija, kuru drīkstēja izmantot kā poligona šūnu pārklājuma materiālu bez papildus DRN nomaksas. Ja agrāk mēs maksājām dabas resursu nodokli tikai par tiem atkritumiem, kurus faktiski apglabājām poligonā, bet 40% no šķirošanas procesā izbirstošiem mazās frakcijas atkritumiem varējām izmantot kā pārklājumu apglabājamajiem atkritumiem, par to DRN nemaksājot, tad šobrīd šī atļautā daļa ir samazināta līdz 20%. Proti, par pārējo mazās frakcijas atkritumu daļu arī jāmaksā DRN. Līdz ar energoresursu cenu pieaugumu un saimnieciskas darbības izmaksu kāpumu tas noveda pie neizbēgama sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa palielinājuma, ko jau ir izskatījusi un apstiprinājusi SPRK”, skaidro SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” valdes loceklis Aivars Pudāns.
Līdz ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa palielināšanos, nemainot noteikto pašvaldības nešķiroto sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību, paaugstināsies arī maksa, ko Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotāji maksā SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu izvešanu.
Proti, ja šobrīd par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (savākšana, izvešana uz sadzīves atkritumu poligonu un savākto atkritumu pirmsapstrāde līdz noglabāšanai) Daugavpils iedzīvotāji maksā 11,87 EUR/m3 (bez PVN), tad no 1. augusta maksās 16,98 EUR/m3 (bez PVN). Maksas pieaugums būs 33,3%, taču tā arvien paliks zemākā salīdzinājumā ar citām Latvijas lielajām pilsētām.
Maksas pieaugums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novada iedzīvotājiem būs 31% liels, proti, par 1m3 sadzīves atkritumu izvešanu apglabāšanai poligonā “Cīnīši” viņi no 2023. gada 1. augustā maksās 24,23 EUR (bez PVN) pašreizējo 18,44 EUR (bez PVN) vietā. 

Šī gada 10.februārī SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” administrēto sadzīves atkritumu poligonu “Cinīši” apciemoja Latvijas Republikas Saeimas deputātes Jana Simanovska un Leila Rasima (partija “Progresīvie”), kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības deputāte Mairita Lūse (partija “Progresīvie”).

Deputātes vizītes laikā tika iepazīstinātas ar sadzīves atkritumu poligona “Cinīši” darbību, tika pārrunātas atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes un nozares esošo normatīvo aktu regulējums, kā arī deputātēm tika organizēta ekskursija poligona sadzīves atkritumu priekšapstrādes iecirknī.

Tikšanās noslēgumā deputātes tika iepazīstinātas ar notiekošajiem būvniecības procesiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.2.1.2/20/A/003 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši” īstenošanas gaitā. Projekta mērķa sasniegšanai tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi gala produkta izmantošanai lauksaimniecībā, labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām vajadzībām un ainavu veidošanā, ka arī biogāzes ieguvi un enerģijas ražošanu no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes.


foto

Informāciju sagatavoja: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

 


 

SIA "AADSO" informē, ka no 01.01.2023. vēstules korespondences sūtījuma (rēķins, līgums u.tml.) klientiem izmaksu segšanai sastādīs EUR 2,26. 

Informējam, ka sākot ar 2022.gada 01.decembri SIA “AADSO” maina faktisko adresi uz 1.Pasažieru iela 4A, Daugavpils. 

Iedzīvotāju ievērībai!

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) informē, ka no 2022. gada 29. jūlija  rēķinus var apmaksāt arī visās Latvijas pasta nodaļās.


“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS VALSTS PLĀNS 2021. – 2028. GADAM”


 

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales sparppašvaldību organizācija” ir saņēmusi “Zaļās izcilības balvu 2019” nominācijā “Atkritumu apsaimniekotāji, komersanti, kuriem izsniegtas atkritumu

apsaimniekošanas atļaujas” par izcilu sniegumu vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanā un pašiniciatīvu ietekmes uz vidi samazināšanā.

  

 


AMATA KONKURS (RĪKOTĀJDIREKTORS)

Lēmums


 

Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Sanāksmes protokols


Paziņojums par cietā reģenerētā kurināmā
reģenerācijas iekārtu izveides Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A
ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu


Paredzētā darbība ir:
cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
(reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401).
Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.
Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949), adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004.


Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta 2018. gada 18. decembrī plkst. 18:00 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī


Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās –

www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv


Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2019. gada 2. janvārim


Ar sagatavoto Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties šeit:


Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums - pielikumi

Testēšanas pārskati

 


 

Konteineru ar tilpumu 1,1 m3, kas paredzēti stikla un cita veida iepakojuma (papīrs, PET, skārds, alumīnijs) savākšanai, izvietojuma vietu kartoshēma Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam šajos konteineros izmest TIKAI augstāk minēto atkritumu veidus, kas derīgi tālākai pārstrādei.

Konteinerus apkalpo SIA “AADSO”.


https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1jkpwE9DHn5aRg6of7uyZOtcmCcNCKM80&ll=55.94945470184214%2C26.560576725704095&z=11 

Konteineru (kupolveida “zvaniņi”), kas paredzēti stikla iepakojuma savākšanai, izvietojuma vietu kartoshēma Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam šajos konteineros izmest TIKAI stikla iepakojumu (stikla pudeles, burkas).

Konteinerus apkalpo SIA “AADSO”.


https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1C6LfiA5Kj2rj8jXeeh9nvZmcjPlJfCso&ll=55.901275044805566%2C26.54853939999998&z=12

 


 

SIA “AADSO” šķiroto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošana

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

nodrošina divu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu darbību :

1) Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī;

2) Sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā.Liģinišķu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiks un pieņemamo atkritumu veidi


 

Poligona “Cinīši” šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiks un pieņemamo atkritumu veidi

 

Papildus informējam, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nolietotās riepas drīkst nodot gada laikā vienu komplektu (4 riepas) no vienas automašīnas, uzrādot automobiļa tehnisko pasi.

 


 

“Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana”
 

SIA "AADSO" ir saņēmusi balvu par II vietu "Videi draudzīgāko uzņēmumu" konkursā

„PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU"


SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” informē, ka ir sagatavojusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai (atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai). Iesniegums pieņemts Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē 2013. gada 05. februārī.

Piesārņojošās darbības veids: A kategorija (saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu" 1.pielikuma 5.4. punktu: atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus), atkritumu apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavpils novadā.

Iekārtas operators: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Reģ. Nr. 41503029988, adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV5403.

Piesārņojošas darbības vieta: Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5442.

Ar sagatavoto iesniegumu var iepazīties:

-          Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās: Pirmdienās no plkst 08:30 līdz 18:00, Otrdienās – Ceturtdienās no plkst 08:30 līdz 17:00, Piektdienās no plkst 08:30 līdz 16:00, un mājas lapā internetā: adrese www.vvd.gov.lv.

-          SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” birojā, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, LV5403, darba dienās no plkst: 08:00 līdz 17:00, un mājas lapā internetā: adrese www.aadso.lv.

-          Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV 5401, darba dienās Pirmdienās no plkst 08:30 līdz 18:00 , Otrdienās – Ceturtdienās no 08:00 līdz 16:30, Piektdienās no plkst 08:00 - 15:30.

Sabiedrība priekšlikumus un ieteikumus atļaujas izsniegšanai rakstveidā var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, vai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, līdz 2013.gada 06. martam (30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 14. februārī, plkst. 11:00, Daugavpils pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” konferenču zālē, Saules ielā 5A, Daugavpilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvaldē, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401.”