SĪKDATNES POLITIKA


Jaunie iepirkumi (ar iepirkumu plāniem un izsludinātiem iepirkumiem var iepazīties https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353):

 

Iepirkums "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/8

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57609

 

Atklāts konkurss "BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU IZVEIDE POLIGONĀ “CINĪŠI” (SAM 5.2.1.2. IETVAROS)”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/7

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

PAZIŅOJUMS PRETENDENTIEM


Atklāts konkurs "Par papildus atkritumu vedēja piegādi”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/09

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Iepirkums „Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Augšdaugavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/5

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Atklāts konkurss "Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei poligonā “Cinīši” (SAM 5.2.1.2. IETVAROS)", ID Nr.SIA ADSO 2021/10

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Iepirkums "Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/11

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Iepirkums "Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2022.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/13

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Atklāts konkurss "Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2022.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/12

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353