SĪKDATNES POLITIKA


 

Informācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2021.gadā (01.01.2021-31.12.2021) Ilūkstes novadā


Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN   
Eur ar PVN
1,0 15,32 18,54
0,12 1,84 2,23
0,14 2,14
2,59
0,24 3,68 4,45
0,66 10,11
12,23
0,77 11,80 14,28
1,1 16,85 20,39
1 maiss (0,06 m3) 1,11 1,34

 


 

Informācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2020.gadā (01.01.20-31.12.20) Ilūkstes novadā


Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN   
Eur ar PVN
1,0 14,37 17,39
0,12 1,72 2,09
0,14 2,01
2,43
0,24 3,45 4,17
0,66 9,48 11,47
0,77 11,06 13,38
1,1 15,81 19,13
1 maiss (0,06 m3) 1,05 1,27

 

Ilūkstes novada domes Lēmums Nr.417 no 20.12.2018 

SIA “AADSO” informē, ka klienti tiek apgādāti ar 0,24 m3 konteineriem lietošanā bez ierobežojuma ne ilgāk kā divu mēnešu laikā, proti, kas noteikts Atkritumu apsaimniekošanas likuma (spēkā no 18.11.2010.) 16. panta 4. apakšpunktā, kad atkritumu radītājam jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kuru ir izvēlējusies pašvaldība un noslēgusi līgumu.


Pēc šī termiņa 0,24 m3 tilpuma konteineri lietošanā tiek piegādāti klientiem, kuri piesaka sadzīves atkritumu aizvākšanas biežumu ne retāk, kā 2 reizes mēnesī.Klientu ievērībai – pareiza sadzīves atkritumu konteineru / atkritumu maisu lietošana

SIA “AADSO”, veicot Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbības, ir konstatējusi, ka daļa no klientiem veic nekorektu sadzīves atkritumu konteineru / maisu lietošanu. Šī iemesla dēļ rodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par neizvestajiem atkritumiem un tā iemesliem.    Ņemot vērā iepriekš minēto, vēlamies uzskatāmi parādīt dažādas situācijas, kādas tiek novērotas veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības un vērst uzmanību uz to, kā pareizi vajadzētu izvietot atkritumu konteinerus / maisus tālākai to apsaimniekošanai un norādīt arī uz nekorektiem atkritumu konteineru / maisu izvietošanas piemēriem, kā rezultātā rodas problēmsituācijas starp apsaimniekotāju un klientu par neizvestajiem atkritumiem.


Piemērs Nr.1:


Šajā attēlā redzams, kā klients pareizi veic atkritumu konteinera un maisa lietošanu: konteiners ir novietots vietā, kur tam ir nodrošināta netraucēta piekļuve, tas nav pārpildīts un blakus ir novietots atkritumu maiss ar atkritumu apsaimniekotāja logotipu. Šādā veidā atstātie sadzīve atkritumi bez jebkādām problēmām konkrētajā atkritumu izvešanas dienā tiks apsaimniekoti un nodrošināta to izvešana. ATKRITUMI TIKS SAVĀKTI.


Piemērs Nr.2:


Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis konteineru, taču tam blakus ir novietots atkritumu maiss, uz kura nav redzams atkritumu apsaimniekotāja logotips. Diemžēl šādā gadījumā klients veic nekorektu atkritumu maisa lietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājs nevar pārliecināties par atkritumu izcelsmi šajā maisā, tādējādi radot iespējamu pārpratumu situāciju pie atkritumu savākšanas. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.3:


Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis pārpildītu konteineru, kam blakām ir novietots maiss bez atkritumu apsaimniekotāja logotipa un atkritumi, kas nav ietilpināmi ne maisā, ne konteinerā. Arī šajā gadījumā klients ir veicis nekorektu radušos atkritumu novietošanu, jo pēc noslēgtā līguma nosacījumiem apsaimniekotājs veic atkritumu savākšanu pēc klienta norādītā atkritumu konteinera tilpuma vai atkritumu maisa, kas ir marķēts ar apsaimniekotāja logotipu. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.4:


Šajā attēlā ir redzams, ka atkritumi ir novietoti nemarķētos maisos, kas arī ir uzskatāms par nekorekti radušos atkritumu novietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājam nav zināma šo atkritumu izcelsme un kopējais tilpuma apjoms, kā rezultātā var rasties domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par sniegtā pakalpojuma izmaksām vai savākto atkritumu daudzumu. MAISI NETIKS SAVĀKTI.


Piemērs Nr.5:


Šajā attēlā uzskatāmi ir parādīta nekorekta atkritumu konteinera lietošana – konteiners ir pārpildīts, tādējādi radot problēmsituācijas apsaimniekotājam, veicot atkritumu konteinera iztukšošanu un radot potenciālu apkārtējās teritorijas piesārņošanu ar pārpildītā konteinera atkritumu saturu. KONTEINERS NETIKS IZTUKŠOTS.SIA “AADSO” lūdz visus klientus izturēties atbildīgi pret Daugavpils pilsētas vidi, veikt korektu atkritumu konteineru / maisu izvietošanu un ievērot noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu nosacījumus, cienot sevi un atkritumu apsaimniekotāju, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu pakalpoju sniegšanu saviem klientiem laicīgi un kvalitatīvi!Ilūkstes novada domes lēmums

Ilūkstes Domes lēmums Nr.303

Atkritumu apsaimniekošanas līgums

Klientiem Tipveida līgums sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ilūkstes novadā

Fizisko personu pieteikums

Juridisko personu pieteikums

Tarifs Sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanai