SĪKDATNES POLITIKAInformācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2019.gadā (01.01.19-31.12.19) Ilūkstes novadā


Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN   
Eur ar PVN
1,0 13,93 16,86
0,12 1,67 2,02
0,14 1,95 2,36
0,24 3,34 4,04
0,66 9,19 11,12
0,77 10,73 12,98
1,1 15,32 18,54
1 maiss (0,06 m3) 1,03 1,25

 

Ilūkstes novada domes Lēmums Nr.417 no 20.12.2018 

SIA “AADSO” informē, ka klienti tiek apgādāti ar 0,24 m3 konteineriem lietošanā bez ierobežojuma ne ilgāk kā divu mēnešu laikā, proti, kas noteikts Atkritumu apsaimniekošanas likuma (spēkā no 18.11.2010.) 16. panta 4. apakšpunktā, kad atkritumu radītājam jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kuru ir izvēlējusies pašvaldība un noslēgusi līgumu.


Pēc šī termiņa 0,24 m3 tilpuma konteineri lietošanā tiek piegādāti klientiem, kuri piesaka sadzīves atkritumu aizvākšanas biežumu ne retāk, kā 2 reizes mēnesī.


 

No 1. oktobra atkritumus Ilūkstes novadā apsaimniekos AADSO


Saskaņā ar līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kas noslēgts starp Ilūkstes novada pašvaldību un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (AADSO), šī gada 1. oktobrī AADSO uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā.
AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu EUR 12,94 (bez PVN 21%) par 1m3 sadzīves atkritumu, un tas būs spēkā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim jeb līdz brīdim, kad stāsies spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.


AADSO aicina Ilūkstes novada iedzīvotājus (fiziskas un juridiskas personas) savlaicīgi aizpildīt un iesniegt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu!


Anketu var aizpildīt un iesniegt personīgi AADSO Abonentu nodaļā Slāvu ielā 6, Daugavpilī (darba laiks: pirmdienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00; pusdienu pārtraukums – no plkst. 12.00 līdz 13.00) vai lejuplādēt, aizpildīt un nosūtīt AADSO pa pastu (adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404) vai e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .


ANKETA FIZISKĀM PERSONĀM
ANKETA JURIDISKĀM PERSONĀM


No 16. augusta līdz 25. oktobrim noteiktos datumos AADSO pārstāvis pieņems klientus Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs, kur varēs aizpildīt anketu un noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu:


Ilūkstes novada kultūras centrā:
19. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
20. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
25. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
26. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
30. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
4. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
11. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
18. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
25. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Bebrenes pagasta pārvaldē:
22. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00;
23. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Dvietes pagasta pārvaldē:
29. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.


Eglaines pagasta pārvaldē:
30. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00;
5. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00;
6. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Šēderes pagasta pārvaldē:
12. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
13. septembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē:
16. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00;
28. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Turpmāk katra mēneša pēdējā ceturtdienā Ilūkstes novada kultūras centrā apmeklētājus pieņems AADSO pārstāvis, pie kura varēs iegādāties atkritumu maisus.


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO Abonentu nodaļu pa tālruņiem: 65449033, 65449032, 29636728 vai pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .


INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU IZVEŠANAS IZMAKSĀM


 Klientu ievērībai – pareiza sadzīves atkritumu konteineru / atkritumu maisu lietošana

SIA “AADSO”, veicot Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbības, ir konstatējusi, ka daļa no klientiem veic nekorektu sadzīves atkritumu konteineru / maisu lietošanu. Šī iemesla dēļ rodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par neizvestajiem atkritumiem un tā iemesliem.    Ņemot vērā iepriekš minēto, vēlamies uzskatāmi parādīt dažādas situācijas, kādas tiek novērotas veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības un vērst uzmanību uz to, kā pareizi vajadzētu izvietot atkritumu konteinerus / maisus tālākai to apsaimniekošanai un norādīt arī uz nekorektiem atkritumu konteineru / maisu izvietošanas piemēriem, kā rezultātā rodas problēmsituācijas starp apsaimniekotāju un klientu par neizvestajiem atkritumiem.


Piemērs Nr.1:


Šajā attēlā redzams, kā klients pareizi veic atkritumu konteinera un maisa lietošanu: konteiners ir novietots vietā, kur tam ir nodrošināta netraucēta piekļuve, tas nav pārpildīts un blakus ir novietots atkritumu maiss ar atkritumu apsaimniekotāja logotipu. Šādā veidā atstātie sadzīve atkritumi bez jebkādām problēmām konkrētajā atkritumu izvešanas dienā tiks apsaimniekoti un nodrošināta to izvešana. ATKRITUMI TIKS SAVĀKTI.


Piemērs Nr.2:


Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis konteineru, taču tam blakus ir novietots atkritumu maiss, uz kura nav redzams atkritumu apsaimniekotāja logotips. Diemžēl šādā gadījumā klients veic nekorektu atkritumu maisa lietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājs nevar pārliecināties par atkritumu izcelsmi šajā maisā, tādējādi radot iespējamu pārpratumu situāciju pie atkritumu savākšanas. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.3:


Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis pārpildītu konteineru, kam blakām ir novietots maiss bez atkritumu apsaimniekotāja logotipa un atkritumi, kas nav ietilpināmi ne maisā, ne konteinerā. Arī šajā gadījumā klients ir veicis nekorektu radušos atkritumu novietošanu, jo pēc noslēgtā līguma nosacījumiem apsaimniekotājs veic atkritumu savākšanu pēc klienta norādītā atkritumu konteinera tilpuma vai atkritumu maisa, kas ir marķēts ar apsaimniekotāja logotipu. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.4:


Šajā attēlā ir redzams, ka atkritumi ir novietoti nemarķētos maisos, kas arī ir uzskatāms par nekorekti radušos atkritumu novietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājam nav zināma šo atkritumu izcelsme un kopējais tilpuma apjoms, kā rezultātā var rasties domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par sniegtā pakalpojuma izmaksām vai savākto atkritumu daudzumu. MAISI NETIKS SAVĀKTI.


Piemērs Nr.5:


Šajā attēlā uzskatāmi ir parādīta nekorekta atkritumu konteinera lietošana – konteiners ir pārpildīts, tādējādi radot problēmsituācijas apsaimniekotājam, veicot atkritumu konteinera iztukšošanu un radot potenciālu apkārtējās teritorijas piesārņošanu ar pārpildītā konteinera atkritumu saturu. KONTEINERS NETIKS IZTUKŠOTS.SIA “AADSO” lūdz visus klientus izturēties atbildīgi pret Daugavpils pilsētas vidi, veikt korektu atkritumu konteineru / maisu izvietošanu un ievērot noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu nosacījumus, cienot sevi un atkritumu apsaimniekotāju, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu pakalpoju sniegšanu saviem klientiem laicīgi un kvalitatīvi!Ilūkstes novada domes lēmums

Ilūkstes Domes lēmums Nr.303

Atkritumu apsaimniekošanas līgums

Klientiem Tipveida līgums sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ilūkstes novadā

Fizisko personu pieteikums

Juridisko personu pieteikums

Tarifs Sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanai